Кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудит

Кафедраи «Таҳлили иқтисодӣ ва аудит» зерсохтори таълимӣ-илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҳамчун воҳиди мустақил дар факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамӣ аз 17-уми марти соли 1983 фаъолият менамояд. Кафедра корҳои таълимӣ, методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ ва тарбиявиро миёни донишҷӯён, магистрон, аспирантон ва докторантҳо аз рӯйи ихтисос (PhD) ба роҳ мондааст. Мақсади ниҳоии кафедра омода намудани мутахассисони баландихтисос мебошад. Дар кафедра комиссияи методӣ ва маҳфили илмии донишҷӯён “Аудитори ҷавон” амал мекунад. Бо сабаби гузаштан ба низоми бисёрзинагии таҳсилоти олии касбӣ дар кафедра бакалавр ва магистр аз рӯи ихтисосҳои 1-25011100 «Аудит ва ревизия» ва 1-96010102 “Таъминоти иқтисодии фаъолияти гумрукӣ” омода карда мешавад.

Санаи 17-уми марти соли 1983 “Кафедраи таҳлили иқтисодӣ” бо Қарори Шӯрои олимони Университети Давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин аз ҳайати кафедраи Баҳисобгирии бухгалтерӣ ҷудо гардид ва сарварии он ба зиммаи н.и.и., дотсент Қазоқбоев Т.Қ. гузошта шуд.

Баъди ба нафақа баромадани н.и.и., дотсент Қазоқбоев Т.Қ. соли 1994, н.и.и., дотсент Қурбонов С.Ҳ., ба кафедра сарварӣ намудааст.

Моҳи августи соли 1995 вобаста ба талаботи замон кафедраи “Таҳлили иқтисодӣ” ҳамчун кафедраи “Аудит ва таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ” номгузорӣ карда шуд ва сарварии онро н.и.и., дотсент Комилов Ш.Ҷ. ба ӯҳда гирифт. Бо қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 29-уми декабри соли 2006 таҳти №04 ва фармони ректори донишгоҳ таҳти №17-09 аз 11-уми январи соли 2007 номи кафедра аз «Аудит ва таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ» ба «Таҳлили иқтисодӣ ва аудит» иваз карда шуд.

Баъди ба охир расидани ваколати мудирии н.и.и., дотсент Комилов Ш.Ҷ. соли 2008, н.и.и., дотсент Иброҳимов И.Р. дар муддати 4 моҳ сарварии кафедраро ба ӯҳда дошт. Аз соли 2009 то санаи 05 сентябри соли 2011 вазифаи мудири кафедраро д.и.и., профессор Қурбонов А.К. иҷро намудааст.

Аз санаи 6 сентябри соли 2011 то 10 феврали 2012 вазифаи мудири кафедраро н.и.и., дотсент Мирзохонов С.О. ба зимма дошт. Аз моҳи феврали соли 2012 то 01 марти соли 2018 н.и.и., дотсент Барфиев Қ.Х. кафедраро роҳбарӣ намудааст. Аз моҳи марти соли 2018 то имрӯз д.и.и., профессор Низомов С.Ф. вазифаи мудирии кафедраи мазкурро ба ӯҳда дорад.

Дар давраҳои гуногун дар кафедра устодони зерин фаъолият намудаанд: Ҳафизов Ҷ.Л., Қаюмов Н.Қ., Вышемирская Н.А., Ғаффоров Т.Ғ., Машрабов М.М., Комилов Ш.Ҷ., Оленич (Редина) Л.И., Зелнер Е.Я., Қурбонов С.Ҳ., Давлатов И.Ҳ., Исматов А.Ҳ., Борисова Л.И., Раҳимбоев С., Мадраҳимов М., Раҳимов Н.К., Нарзуллоев З.Р., Қодирова Г.Т., Алиев О.М., Ҳофизов И.Ҳ., Иброҳимов И.Р., Барфиев Қ.Х., Мирзохонов С.О., Тоҳирова Р.С. ва дигарон.

Айни замон устодони зерин дар кафедраи “Таҳлили иқтисодӣ ва аудит” кору фаъолият менамоянд: д.и.и., профессор Низомов С.Ф., д.и.и., профессор Қурбонов А.Қ., д.и.и., профессор Калемуллоев М.В., н.и.и., дотсент Ибрагимов Ҳ.А., н.и.и., дотсент Шоймардонов Ҳ.Қ., н.и.и., муаллими калон Ғафоров Ф.Ф., ассистентон Бадалов Ш.Қ., Ғаниев У.Ф., Шарифов М.М. ва Зарринаи Мираброр.

Кафедраи “Таҳлили иқтисодӣ ва аудит”-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо донишгоҳу донишкадаҳои хориҷи кишвар ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст, ба монанди, Донишкадаи Молияи назди Ҳукумати Федератсияи Россия (ш. Москва), Донишгоҳи давлатии ш. Москва ба номи М.В. Ломоносов, Донишгоҳи давлатии Воронеж, Донишгоҳи давлатии аграрии Воронеж ба номи император Пётри I, Донишгоҳи молиявӣ-иқтисодии ш. Ленинград (Санкт-Петербург), Донишгоҳи давлатии иқтисодии Урал (ш. Екатеринбург), Донишгоҳи миллии Техникии ш. Лутск (Украина), Академияи иқтисодии Молдова, Донишгоҳи байналмилалии ба номи К.Ш. Токтомаматов (ш. Ҷалолобод), Донишгоҳи давлатии Ош, Донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи Ж. Баласагын (ш.Бишкек), Донишгоҳи славянии Қирғизистону Руссия ба номи Б.Н. Елтсин (ш. Бишкек) ва ғайраҳо.

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМӢ-ТАҲҚИҚОТӢ

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМӢ-ТАҲҚИҚОТӢ                                                                                                     

Самтҳои асосии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ:

-низомҳои баҳисобгирӣ (молиявӣ, идоракунӣ, андозӣ) ва муаммоҳои ташаккули ҳисоботи корхонаҳои соҳаҳои гуногун; – таҳлили дохилихоҷагии бизнес-ҷараёнҳо ва фаъолияти корхонаҳои тиҷоратӣ; – назария ва методикаи аудит ва назорати фаъолияти молиявӣ-хоҷагии корхонаҳо; – рушди назария ва амалияи баҳисобгирии идоракунӣ, аудит ва назорат дар корхонаҳои соҳаҳои гуногун; – таҳлили ва аудит дар идоракунии зиддибуҳронии корхонаҳо; – таҳлил ва аудити дохилӣ ва берунии фаъолияти инноватсионӣ-сармоягузории корхонаҳо; – ташаккули консептсияи назорати идоракунӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ; – коркарди назария ва методологияи аудити давлатӣ; – масъалаҳои асосноккунии назариявӣ, таъминоти методологӣ ва методии таҳлили иқтисодӣ ва ташхиси муфлисшавӣ дар шароити идоракунии зиддибӯҳронӣ; – омузиши самтҳои мубрами назариявӣ ва методологии ташкили баҳисобгирӣ дар корхонаҳои соҳаҳои гуногун; – таҳқиқи усулҳои муосири баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудит дар корхонаҳои саноатии соҳаҳои гуногун дар шароити иқтисоди рақамӣ.

Фаъолияти таълимӣ:

Кафедра тахассусӣ ба шумор рафта, мутахасисонро аз руи ду ихтисос омода менамояд: 1-25011100 «Аудит ва ревизия». Тахассуси хатмкунанда – бакалавр – иқтисодчӣ, магистр – иқтисодчӣ ва 1-96010102 “Таъминоти иқтисодии фаъолияти гумрукӣ”. тахассуси хатмкунанда – бакалавр – мутахасиси соҳаи фаъолияти гумрукӣ.

Тадриси донишҷуён аз руи ин ду ихтисос ба принсипи эътинои фаврӣ ба талаботи фаъолияти амалӣ асос ёфтааст, пеш аз ҳама дар соҳаи фаъолияти баҳисобгирӣ-назоратӣ ва гумрукӣ. Махсусан бо ин мақсад дар кафедра курсҳои таълимӣ ва барномаҳои нав таҳия ва амалӣ карда мешаванд. Дониш, малака, таҷриба ва сифатҳои шахсии аз худ намудаи донишҷуён, ки барои ҳалли вазифаҳои назариявӣ ва амалӣ зарур мебошад, аз ҳисоби таъминоти сикли фанҳои асосии зерин тадрисшаванда таъмин карда мешавад:

Бакалавриат (1-2501100 «Аудит и ревизия»)

Фанҳои умумикасбӣ:

1. Назарияи иқтисодӣ 2. Математикаи олӣ 3. Баҳисобгирии идоракунӣ 4. Менеҷмент ва маркетинг 5. Молия 6. Баҳисобгирии молиявӣ 7. Андоз ва андозбандӣ 8. Омор 9. ТКИФХ 10. Эконометрика

Фанҳои тахассусӣ

1. Назарияи таҳлил иқтисодӣ 2. Таърихи ҳисобдорӣ ва назарияи баҳисобгирии бухгалтерӣ 3. Таҳлили молиявӣ 4. Аудит 5. Назорати давлатии молиявӣ 6. Стандартҳои байналмилалии аудит 7. Контроллинг ва назорат 8. Аудити дохилӣ 9. Аудити давлатӣ 10. Таҳлили идоракунӣ 11. Таҳлили стратегӣ 12. Аудити андозӣ

Магистратура (1-2501100 «Аудит и ревизия»)

Фанҳои умумикасбӣ:

1. Фалсафа ва методологияи илм 2. Педагогика ва психологияи мактаби олӣ 3. Забони хориҷӣ 4. Информатика (аз рӯи самтҳо)

Бахши фанҳоитахассусӣ:

 1. Аудити самаранокӣ
 2. Стандартҳои давлатии назорати молиявӣ ва аудит
 3. Муаммоҳои муосири аудити давлатӣ
 4. СБҲМ дар бахши ҷамъиятӣ
 5. Институтхои назорати давлатии молияв.
 6. Асосҳои идоракунии маҳаллӣ ва давлатӣ
 7. Иқтисодиёти бахши ҷамъиятӣ
 8. Таҳлили иқтисоди бо унсурҳои риёзиёти молиявӣ
 9. Баҳисобгирии воситаҳои молиявӣ
 10. Назорати давлатии молиявӣ
 11. Аудити хисоботи молиявӣ
 12. Аудити андозӣ: методология ва амалия
 13. Аудити институтҳои молиявӣ
 14. Аудити хариди давлатӣ
 15. Таҳлили ҳисоботии молиявӣ (оммузиши амиқ)
 16. Таҷрибаомӯзии илмӣ – тадқиқотӣ
 17. Таҷрибаомӯзии илмӣ – педагогӣ
 18. Корҳои илмӣ – тадқиқотӣ

  Бакалавриат (1-96010102 “Таъминоти иқтисодии фаъолияти гумрукӣ”)

1. Назарияи иқтисодӣ 2. Математикаи олӣ 3. Баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисобот 4. Менеҷмент ва маркетинг 5. Молия 6. Иқтисодиёти ҷаҳон 7. Андоз ва андозбандӣ 8. Омор 9. Таҳлили иқтисодӣ 10. Ҳуқуқи байналмилалии гумрукӣ 11. Эконометрика

Бахши фанҳои тахассусӣ:

1. Асосҳои фаъолияти гумрукӣ 2. Молшиносӣ ва ташхиси молҳо дар фаъолияти гумрукӣ 3. Иқтисодиёти фаъолияти гумрукӣ 4. Танзими гумрукӣ-тарифии ФСХ 5. Воситаҳои техникии назорати гумрукӣ 6. Номгӯи молҳои ФСХ 7. Фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ 8. Ташкили мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ 9. Боҷҳо ва пардохтҳои гумрукӣ 10. Ташкили назорати гумрукии молҳо ва воситаҳои нақлиёт 11. Омори гумрукӣ 12. Ҳуқуқи маъмурӣ ва мурофиавии маъмурӣ 13. Назорати давлатии молиявӣ 14. Технологияи назорати гумрукӣ (практикум)

Марказҳо, кабинетҳо, лабораторияҳо:

Дар назди кафедра синфхона бо технологияи омузиши инноватсионӣ-сарфаи захираҳо фаъолият мекунад: видиолексияҳо, слайдлексияҳо, видеоконференсия, тестикунонӣ барои ба донишҷуён ва омузгорон намудҳои муосири барномаҳои таълимӣ ва захираҳои электронӣ, ки барои баландбардории самаранокии ҷарайни таълим зарур аст, пешниҳод менамояд.

Докторантура и аспирантура:

Дар кафедра бо унвонҷуён аз руи ихтисоси 08.00.08.- «Баҳисобгирии муҳосибӣ, аудит» кор бурда мешавад.

Корҳои анҷомдодаи кафедра оид ба омода намудани кормандони илмӣ-педагогӣ

1. Ҳимояи диссертатсияи номазадии Тоҳирова Р.С. дар мавзуъи: “Ташкили аудити дохилӣ дар корхонаҳо” аз руи ихтисоси 08.00.12 – Баҳисобгирии муҳосибӣ, омор. 17 декабри соли 2009, Шурои диссертатсионии Д 501.001.18 назди Донишгоҳи давлатии ш. Маскав ба номи М.В. Ломоносов (ш. Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова).

2. Ҳимояи диссертатсияи номазадии Шоймардонов Ҳ.Қ. дар мавзуъи: “Ташаккул ва танзими бозори маҳсулоти гушту шир дар минтақа (дар асоси маводҳои Тоҷикистони марказӣ)» аз руи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа)., 21 феврали соли 2019, Шурои диссертатсионии Д 999.020.02 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш. Душанбе, к. Айнӣ, 23).

3. Ҳимояи диссертатсияи номазадии Ғафоров Ф.Ф. дар мавзуъи: “Рушди бозори хизматрасонии лизингӣ дар комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз руи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ. 01 марти соли 2019, шурои диссертатсионии байнидавлатии К 08.17.564 назди донишгоҳи байналмилалии ба номи К.Ш. Токтомаматова, Донишгоҳи давлатии ш. Ош ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Ҷумҳурии Қирғизистон, 715613, ш. Ҷалалобод, к. Жени-Жок, 30).

4. Ҳимояи диссертатсияи номазадии Ибрагимов Ҳ.А. дар мавзуъи: «Тадқиқоти иқтисодию омории рафти ташаккул ва тақсимоти даромади аҳолӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) аз рӯйи ихтисоси 08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор. 15 августи соли 2020 г, шурои диссертатсионии 6D.КОА-055 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш. Душанбе, к. Айнӣ, 23). 5. Ҳимояи диссертатсияи доктории Калемуллоев М.В. дар мавзуъи: «Таҳлил ва ташхиси муфлисшавӣ дар низоми идоракуниии зиддибуҳронии корхонаҳо (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)» аз рӯйи ихтисоси 08.00.12 – Ҳисоби муҳосибӣ, аудит ва омор. 26 феврали соли 2021,шурои диссертатсионии Д 08.20.622 назди Донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи Ж.Баласагына ва Донишгоҳи славянии Қирғизистону Россия ба номи Б.Елтсина (ш. Бишкек, к. Фрунзе, 547).

Ҳамкориҳои байналмилалӣ:

Кафедраи “Таҳлили иқтисодӣ ва аудит”-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо донишгоҳу донишкадаҳои хориҷи кишвар ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст, ба монанди, Донишгоҳи давлатии ш. Москва ба номи М.В. Ломоносов, Донишгоҳи Молияи назди Ҳукумати Федератсияи Россия (ш. Москва), Донишгоҳи давлатии Воронеж, Донишгоҳи давлатии аграрии Воронеж ба номи император Пётри I, Донишгоҳи иқтисодии ш. Санкт-Петербург, Донишгоҳи давлатии иқтисодии Урал (ш. Екатеринбург), Донишгоҳи миллии Техникии ш. Лутск (Украина), Академияи иқтисодии Молдова, Донишгоҳи байналмилалии ба номи К.Ш. Токтомаматов (ш. Ҷалолобод), Донишгоҳи давлатии иқтисодии Тошкент (ш. Тошкент), Донишгоҳи давлатии Ош, Донишгоҳи иқтисодии Қазоқистон ба номи Т. Рыскулов (ш. Алмаато), Донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи Ж. Баласагын (ш. Бишкек), Донишгоҳи славянии Қирғизистону Руссия ба номи Б.Н. Елтсин (ш. Бишкек) ва ғайраҳо.

Ҳайати кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудит

Низомов Самариддин Фахриевич

Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Телефон: (+992) 9044590 425 (моб.) E-mail: samaridin@mail.ru ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 211

28-уми сентябри соли 1971 дар деҳаи Хӯҷапанҷи ноҳияи Панҷакент таввалуд шудааст. Солҳои 1978–1986 дар мактаби № 56 деҳаи Хӯҷапанҷи ноҳияи Панҷакент таҳсил намудааст. Солҳои 1986-1989 дар шуъбаи баҳисобгирии хоҷагии қишлоқи техникуми статистикии ш. Орҷоникидзеобод (Ҳоло Техникуми омори ш. Ваҳдат) таҳсил кардааст. Солҳои 1989-1990 ба сифати устои таълими истеҳсолии ОКТ № 36 ш. Панҷакент кор кардааст. Солҳои 1990–95 дар факултети молиявӣ-иқтисодии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳоло ДМТ) таҳсил кардааст. Аз соли 1995 то1996 ба сифати ассистенти кафедраи «Омор»-и ДМТ кор кардааст. Аз соли 1996 то соли 1997 ҳамчун ассистенти кафедраи «Иқтисодиёт, сотсиологияи меҳнат ва шуғл» фаъолият намудааст. Аз соли 1997 то соли 2000 дар аспирантураи шӯъбаи рӯзонаи Донишгоҳи давлатии Воронеж (Русия) таҳсил намуда, диссертатсисия номзадиро аз рӯйи ихтисоси 08.00.12 – Баҳисобгирии бухгартерӣ, омор дифоъ намудааст. Солҳои 2000-2001 ҳамчун машваратчии илмии Ассотсиатсияи муҳосибон ва аудиторони Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 2001 то соли 2005 ҳамчун дотсенти кафедраи молия ва баҳисобгирии ДСРТ кор кардааст. Аз соли 2005 то соли 2006 дотсенти кафедраи баҳисобгирӣ ва аудит кор кардааст. Аз соли 2006 то соли 2007 ба сифати ҷ.в. кафедраи баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудит фаъолият намудааст. Аз соли 2008 то соли 2011 аз ҳисоби Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дурахшандагон» дар шакли таҳсили рӯзонаи докторантураи Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.Ломоносов таҳсил намудааст. Аз соли 2011 то соли 2012 дотсенти кафедраи баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудити ДСРТ кор кардааст.

Аз соли 2012 то соли 2014 дар вазифаи муовини ректор оид ба корҳои илмии Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат кор кардааст. Аз соли 2014 то соли 2016 ба сифати муовини аввал, муовини ректор оид ба корҳои таълимии Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат фаъолият намудааст. Аз соли 2016 то соли 2017 ба сифати профессори кафердаи баҳисобгирии бухгартерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷоратӣ Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 2017 то соли 2018 ба сифати профессори кафердаи баҳисобгирии бухгартерӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 2018 то ҳол мудири кафердаи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Муаллифи 10 монография, 140 мақолаи илмӣ, 20 дастурҳои таълимю методӣ мебошад. Аз соли 2021 то ҳол раиси Институти ҷамъиятии муҳосибон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Лауреати ҷоизаи давлатии ба номи И. Сомонӣ миёни олимони ҷавонон дар соҳаи иқтисодиёт (2004). Аълочии маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон (2014).

1. Диссертатсия:

Номзадӣ – 08.00.12 – Баҳисобгирии бухгартерӣ, омор «Ташкили баҳисобгирии хароҷоти истеҳсолӣ дар сохтмон дар шароити ташакулёбии муносибатҳои бозорӣ (дар маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)», 2001 с.

Докторӣ – 08.00.12 – Баҳисобгирии бухгартерӣ, омор Инкишофи методология ва ташкили баҳисобгирии идоракунӣ дар комплекси сохтмонӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)», 2011 с.

2. Самти таҳқиқоти илмӣ:

Самтҳои асосии рушди баҳисобгирӣ ва аудит дар шароити гузариш ба СБҲМ ва СБА.

Масъалаҳои мукамалгардонии методологияи баҳисобгирии идоракунӣ, стратегӣ ва аудит дар корхонаҳои сохтмонӣ.

Методология ва методикаи аудити давлатӣ.

Концептсияи назорати идоракунӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ.

3. Интишоорот:

3.1. Мақолаҳо дар журналҳои тақризшаванда:Низомов С.Ф. Организационно-методические вопросы управленческого учета на предприятиях строительного комплекса // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономика. – 2008. – № 2 (24). –0,8 п.л. (авт. 0,6 п.л.).

Низомов С.Ф. Методологические вопросы управленческого учета в строительстве // Известия академии наук Республики Таджикистан. Серия: Экономика. – 2009-. – № 1-2 (33-34) – 0,98 п.л.

Низомов С.Ф. Методология взаимосвязи финансового и управленческого учета // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономика. –2009. – № 7 (24) –1,13 п.л.

Низомов С.Ф. Методика и принципы формирование управленческой отчетности в строительстве // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономика. – Душанбе: Сино –2009. – № 5 (53) –1,25 п.л.

Низомов С.Ф. Основные направления и тенденции развития управленческого учета // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономика. Душанбе: Сино –2009. – № 5 (53) –0,75 п.л.

Низомов С.Ф. Проблемы организации стратегического учета в строительстве // Журнал «Экономика Таджикистан: стратегия развития». – Душанбе, 2009. – № 4 – 0,98 п.л.

Низомов С.Ф. Учет затрат по центрам ответственности: отечественный и зарубежный опыт // Известия академии наук Республики Таджикистан. Серия: Экономика. – 2010 – № 1- 0,5 п.л.

Низомов С.Ф. Влияние отраслевой специфики строительных предприятий на организацию управленческого учета // Журнал «Аудит и Финансовый Анализ». – 2010. – № 1. – 1,25 п.л.

Низомов С.Ф. Реформа бухгалтерского учета в Республике Таджикистан: проблемы и перспективы развития // Журнал «Аудит и Финансовый Анализ». – 2010. – № 2. – 0,75 п.л.

Низомов С.Ф. Система оценочных показателей управленческого контроля // Вестник университета -2010. – № 4 (30) – 0,8 п.л.

Низомов С.Ф. Структурирование управленческого учета и его элементов // Вестник университета -2011. – № 2 (30) – 0,5 п.л.

Низомов С.Ф. Структурирование управленческого учета и его элементов (статья)         Вестник университета (научный журнал). – Душанбе: РТСУ, 2011. – № 1 (31) – 256 c.

Низомов С.Ф. Общеметодологические проблемы управленческого учета в строительном комплексе // Вестник университета (научный журнал). – Душанбе: РТСУ, 2012. – №4 (39) – 324

Низомов С.Ф. Концептуальные положения управленческого контроля в системе управленческого учета // Вестник КНУ Имени Жусупа Баласагына Кыргызстан, 2012 – 454 с.

Низомов С.Ф. Влияние организационных структур на содержание системы управленческого учета // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономических наук. Душанбе: Сино –2014. – № 2/3 (135) – 305 с.

Низомов С.Ф. Выбор методов распределения расходов в системе АВС // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономических наук. Душанбе: Сино –2014. – № 2/5/141,

Низомов С.Ф. Методологические аспекты формирование концепции управленческого контроля в системе управленческого учета // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономических наук. Часть I. Душанбе: Сино –2014. – № 2/10 (152) – 307 с 

Низомов С.Ф. Теоретические положения управленческого контроля в системе управленческого учета // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономических наук. Часть II. Душанбе: Сино –2014. – № 2/10 (152) – 304 с 

Низомов С.Ф. Проблемы внедрения МСФО в Таджикистане и пути их преодоления // Вестник ИЗВЕСТИЯ Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2015. – № 2 (9) 2015

Низомов С.Ф. Развитие аграрного предпринимательства в системе национальной экономики Таджикистана // Журнал «Аудит и Финансовый Анализ». – 2016. – № 2. –452 с.

Низомов С.Ф. Формирование механизма антикризисного управления развитием предприятием сферы услуг // Журнал «Аудит и Финансовый Анализ». – 2016. – № 5. –465 с.

Низомов С.Ф. Совершенствование методики бухгалтерской экспертизы и способы ее реализации в практической деятельности // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: социально-экономических и общественных наук. Душанбе: Сино –2017. – № 2/10 (152) – 307 с.

Низомов С.Ф. Методология формирование внутренней управленческой отчетности // Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: социально-экономических и общественных наук. Душанбе: Сино –2017. – № 2/10 (152) – 307 с.

Низомов С.Ф. Формирование экологической стратегии промышленных предприятий // Журнал «Аудит и Финансовый Анализ». – 2017. – № 2. – 448 с.

Низомов С.Ф. Теоретические основы и концептуальные границы аутсорсинга // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. Душанбе: Издательский центр ТНУ – 2017. – № 2/8 – с. 312.

Низомов С.Ф. Развитие организационно-методических аспектов функционального калькулирования затрат // Ученые записки (Номаи донишгох) Худжандского государственного университета имени академика Б.Г. Гафурова. Серия гуманитарно- общественных наук, 2018, № 2(45). с.

Низомов С.Ф. Стандартизация управленческого учета: методологический аспект// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. Душанбе: Издательский центр ТНУ -2018. №10. – 278 с.

Низомов С.Ф. Необходимость применения аналитических процедур в процессе аудита финансовой отчетности// Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 4-1. С. 25-33

Низомов С.Ф. Ташаккули низоми нишондиҳандаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии назорат дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ // Паёми ДМТ бахши илмҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ, Душанбе: маркази таъу нашри ДМТ -2020. № 7. С. 54-59

Низомов С.Ф. Формировании элементов управленческого контроля в системе управленческого учета // Вестник ИЗВЕСТИЯ Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. –Бишкек, 2020. № 3 (30)-С. 206-210

Низомов С.Ф. Совершенствование методики учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в растениеводстве // Вестник Таджикского национального университета (Серия социально-эконмических наук) Издательский центр ТНУ – 2020-№ 7. – С. 98-103

Низомов С.Ф. Современное состояние и перспективы развития управленческого учета в энергетическом секторе путем внедрения метода АВС // Вестник университета (научный журнал). – Душанбе: РТСУ, 2020. – № 4 (30) – 262 c.

Низомов С.Ф. Ташкили баҳисобгирӣ ва таҳияи ҳисоботи молиявӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. № 8. С. 133-140.

Низомов С.Ф. Совершенствование расчетно-аналитических методов посредством технологии блокчейн // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. Издательский центр ТНУ -2021. № 4. С. 20-26.

Низомов С.Ф. Развитие системы стратегического управленческого учета в сельскохозяйственом производстве // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. Издательский центр ТНУ -2021. № 7. –С. 5-14

Низомов С.Ф. Формирование системы управленческого контроля в строительстве // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. № 2 (54). С. 66-73

Низомов С.Ф. Асосҳои консептуалии ташаккули ҳисоботи сегментӣ дар холдингҳои саноатӣ  // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022.– №3.– С. 68-76.

Низомов С.Ф. Особенности калькулирования себестоимости продукции в птицеводстве // Вестник ИЗВЕСТИЯ Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2022. – №3 (38) 2022, С. 184-189

3.2. Монографияҳо:

 1. Низомов С.Ф. Учет, себестоимость, стоимость и ценность в условиях рынка. Душанбе, 1999г. – 2.3. п.л.
 2. Низомов С.Ф. Производственный учет в строительстве: вопросы теории и практики. Душанбе: «ИРФОН», 2003г. -184 с. (монография) – 11,5 п.л.
 3. Низомов С.Ф. Организация учета и управления затратами в строительных организациях. Душанбе: «ИРФОН», 2006г. -140 с. (монография)- 8,8 п.л.
 4. Низомов С.Ф. Управленческий учет и контроль в строительстве: теория, методология и практика (монография). Душанбе: «Сохибкор», 2013 – 272 с.
 5. Низомов С.Ф. Методологические проблемы управленческого учета в строительстве /Учет, анализ и аудит в эопху цифровой экономики в постсоветском пространстве: инновационные перспективы развития: монография / кол. авторов; под ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А. Мирзоалиева – Душанбе: ООО «Графика Принт», 2018. – 265 с.
 6. Низомов С.Ф. Развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы Низомов С.Ф., Садыков С.И., Ходжиева Г.Х. (моногорафия). Душанбе: «Ирфон», 2019 – 150 с.
 7. Низомов С.Ф. Концепция развития аудита в условиях цифровой экономики: теория и практики Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Бадалов Х.Х. (Монография). Душанбе: «Ирфон», 2020 -211с.
 8. Низомов С.Ф. Развитие государственного аудита в условиях цифровизации экономики: теория и практика (Монография) Низомов С.Ф., Зокирова Ф.Дж., Давлатзода Д.А. Душанбе: «типография ТНУ», 2022. – 141 с.
 9. Низомов С.Ф. Учет затрат на электроэнергию: особенности традиционных и потокоориентированных подходов/ Диалектика развития учетно-аналитических и контрольных инструментов: тренды цифровой экономики: монография / кол. авторов; под. ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А. Мирзоалиева. – Душанбе: ООО «График Принт», 2020. – 310 с.

3.3. Кибоди дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ:

 1. Низомов С.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету) учеб. пособие. Душанбе: РТСУ, 2004.-2,8 п.л.
 2. Низомов С.Ф. Программа преддипломной производственной практики студентов специальности 08010965 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Душанбе: РТСУ, 2006. -41 с.
 3. Низомов С.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие. Душанбе: РТСУ, 2007. -156 с.
 4. Низомов С.Ф. Управленческий учет: учебное пособие, Душанбе: «Илм», 2010г.- 103 с.
 5. Баҳисобгирии идоракунӣ: китоби дарсӣ. Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Рахимов С.Х. Душанбе: «Илм», 2017. – 332 с.
 6. Аудит ва ибрози эътимод: китоби дарсӣ / зери таҳрири М. Шобеков ва А.А. Мирзоалиев. Душанбе: нашриёти ҶДММ «Мега-принт», 2020.- 364 с.
 7. Аудити дохилӣ (бо забони тоҷикӣ) Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х., Барфиев Қ.Х., Содиқов С.И., Бадалов Ш.К.Душанбе: «Балоғат», 2019.- 344 с.
 8. Аудити дохилӣ (бо забони тоҷикӣ). Низомов С.Ф., ХушвахтзодаҚ.Х., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х., Содиқов С.И., Бадалов Ш.К., Бобоев Ш.Н. Душанбе: «Нашриёти ДМТ», 2021.- 304 с.

Қурбонов А.К. Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Телефон: (+992) (моб.) E-mail: @mail.ru ш. Душанбе, к. Буни Хисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 211

Калемуллоев Мунир Вохидович

Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Телефон: (+992) 919027070 (моб.) E-mail: munir-k@list.ru ш. Душанбе, кӯч. Буни Хисорак, Шаҳраки   донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 211

Санаи 10.08.1963 дар деҳаи Рукнободи ноҳияи Панҷакент ба дунё омадааст. Соли 1980 мактаби миёнаи рақами 35-и деҳаи Советободро (ҳозира Рукнобод) хатм намуда аст. Аз соли 1980 то соли 1982 дар колхози “Зарафшон” фаъолияти меҳнати кардааст. Солҳои 1982-1983 ба курсҳои омодасозии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин.  (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) дохил шуда, солҳои 1983-1985 дар сафи қувваҳои мусаллаҳи собиқ ИҶШС адои хизмати ҳарбӣ намуда, баъдан солҳои 1985-1986 таҳсилоташро идома дода аст. Солҳои 1986-1990 донишҷӯи факултети баҳисобгирию иқтисодии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин. Солҳои 1990­-1995­­ ҳамчун ассистенти кафедраи таҳлили иқтисодии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон ифои вазифа намуда аст. Солҳои 1995-1998 аспирантураи Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломонсовро хатм намуда, соли 1999 рисолаи номзадиашро ҳимоя кардааст. Аз соли 1999 дар Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон ба ҳайси омӯзгор фаъолияти кориашро оғоз намуда, худи ҳамон сол ба вазифаи муовини декани факултет таъйин гашта аст. Солҳои 2000-2002 мудири кафедраи молия ва баҳисобгирии ДСРТ. Солҳои 2002-2007 дотсенти кафедраи баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудити ДСРТ. Солҳои 2007-2012 мудири кафедраи баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудити ДСРТ. Солҳои 2012-2014 декани факултети иқтисодии ДСРТ. Аз соли 2014 то соли 2021 декани факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии ДМТ. Аз соли 2021 то ба ҳол доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи таҳлили иқтисодии ДМТ.

Муаллифи 5 монография, зиёда аз 150 мақолаҳои илмӣ, илмию оммавӣ ва муаллиф-мураттиби 10 китоб мебошад.

1. Диссератсия:

Номзадӣ – ихтисоси 08.00.12. Баҳисобгирии бухгалтерӣ, омор «Баҳисобгирии истеҳсолӣ дар низоми баҳисобгирии идоракунӣ», 1999 с.

Докторӣ – ихтисоси 08.00.12. Баҳисобгирии бухгалтерӣ «Таҳлил ва ташхиси муфлисшавӣ дар низоми идоракунии зиддибуҳронии корхона (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)», 2021 с.

2. Самтҳои тадқиқот:

Масъалаҳои баҳисобгирии идоракунӣ, баҳисобгирии итеҳсолӣ.

Таҳлил ва ташхиси муфлисшавӣ.

Масъалаҳои мубрами таҳлили иқтисодии фаъолияти корхонаҳо.

3. Маводҳои интишоршуда:

3.1. Статьи в рецензируемых журналах:

 1. Калемуллоев, М.В. Анализ и диагностика рентабельности деятельности предприятий [Текст] / М.В. Калемуллоев // Национальная безопасность. – М:. notabene, 2012. – № 6 (23). – С. 89-95.
 2. Калемуллоев, М.В. Анализ и диагностика финансового состояния неплатежеспособных предприятий [Текст] / М.В. Калемуллоев // Инновации и инвестиции.-М., 2012.-№ 5.-С. 76-83.
 3. Калемуллоев, М.В. Зарубежный опыт функционирования института банкротства [Текст] / М.В. Калемуллоев, Ф.И. Норов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: «СИНО», 2012.-№ 2-1.-С. 94-102.
 4. Калемуллоев, М.В. Процедура внешнего управления в системе антикризисных мер по финансовому оздоровлению предприятия [Текст]/ М.В. Калемуллоев // Вестник экономической интеграции. Научно-практический журнал. – М., 2012. – № 6(50). – С. 51-57.
 5. Калемуллоев, М.В. Критерии оценки неплатежеспособности и вероятности банкротства организации [Текст] / М.В. Калемуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2013. – № 7(123). С. 80-84.
 6. Калемуллоев, М.В. Алгоритм расчёта экономической эффективности использования аудиторской деятельности в экономике Таджикистана [Текст] / К. Асоев, М.В. Калемуллоев // Вестник Таджикского технического университета. – Душанбе, 2013. – № 3 (23). – С. 123-129.
 7. Калемуллоев, М.В. Система сбалансированых социально-экономических показателей и место финасового положения в ней [Текст] / М.В. Калемуллоев// Журнал “Иновации и инвестиции”. – М., 2014. – № 3. – С.91-96.
 8. Калемуллоев, М.В. Воздействие финансового кризиса на доходы трудовых мигрантов Республики Таджикистан [Текст] / М.В. Калемуллоев, Г.М. Рахимов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: «СИНО», 2013. – № 6. – С. 32-36.
 9. Калемуллоев, М.В. Анализ методик прогнозирования банкротства на основе использования финансовых коэффициентов банкротства [Текст] / М.В. Калемуллоев //Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет).-Душанбе, 2014. Т. 1.-№ 3 (46).-С. 88-93.
 10. Калемуллоев, М.В. Анализ и управления обязательствами предприятия с дебиторами и кредиторами в процессе банкротства [Текст] / М.В. Калемуллоев // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – Краснодар, 2014. – № 6-2. – С. 115-120.
 11. Калемуллоев, М.В. Некоторые вопросы использования интеграционных процессов в восстановлении платежеспособности предприятия [Текст] / М.В. Калемуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: «СИНО», 2014. – № 2/8. – С. 14-19.
 12. Калемуллоев, М.В. Система сбалансированных социально-экономических показателей и место финансового положения в ней [Текст] / М.В. Калемуллоев // Инновации и инвестиции. – М., 2014. – № 3. – С. 91-95.
 13. Калемуллоев, М.В. Анализ методик прогнозирования банкротства на основе использования финансовых коэффициентов [Текст] / М.В. Калемуллоев // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – Душанбе, 2014. Т. 1. – № 3(46). – С. 88-93.
 14. Калемуллоев, М.В. Организация антикризисного консалтинга [Текст] / М.В. Калемуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: «Сино», 2014. –  № 2/3 (135). – С. 223-227.
 15. Калемуллоев, М.В. Состояние и факторы развития бюджетного учета в Республике Таджикистан в новых условиях [Текст] / М.В. Калемуллоев, И.А. Олимов // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2018. – № 2 (21).  – С. 330-334
 16. Калемуллоев, М.В. Методика мониторинга финансового состояния предприятия [Текст] / М.В. Калемуллоев // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019. – № 2 (25).  – С. 455-449.
 17. Калемуллоев, М.В. Необходимость применения аналитических процедур в процессе аудита финансовой отчетности [Текст] / С.Ф. Низомов, М.В. Калемуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2019. – № 4-1. – С. 25-33
 18. Калемуллоев, М.В. Методика мониторинга финансового состояния предприятия [Текст] / М.В. Калемуллоев // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019. – № 2 (25). – С. 455-459
 19. Калемуллоев, М.В. Классификация и причин банкротства предприятий в странах СНГ в транзитивный период [Текст] / М.В. Калемуллоев, М.И. Исраилов // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019. – № 2 (27).  – С. 49-54.
 20. Калемуллоев, М.В. Основные направления статистического исследования диференциации доходов населения Республики Таджикистан[Текст] / М.В. Калемуллоев, Х.А. Ибрагимов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук.- 2020. -№ 5.- С. 164-170.
 21. Калемуллоев, М.В. Мониторинг финансовой устойчивости: сущность и проблемы [Текст] / М.В. Калемуллоев, М.И. Исраилов // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2020. – № 2 (27).  – С. 165-170.
 22. Калемуллоев, М.В. Теоретические аспекты управленческого учета [Текст] / М.В. Калемуллоев, М.М. Файзализода// Вестник Таджикского национального университета (Серия социально-эконмических наук) 2020. -№ 4.  -С. 5-12.
 23. Калемуллоев, М.В. Совершенствование методики анализа финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Республики Таджикистан [Текст] / М.В. Калемуллоев, А.Х. Файзуллоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-эконмических наук. – 2020. – № 5. – С. 138-144.
 24. Калемуллоев, М.В. Хозяйственный учет: новый взгляд в определении сущности и классификации // Расширение границ учетно-аналитической информации и контрольных процедур в условиях цифровизации экономики: [Текст]: колл. монография / под ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А. Мирзоалиева.-Душанбе: ООО «График Принт», 2019.-212 с.
 25. Калемуллоев, М.В. Дистанционный аудит и цифровизация: горизонты взаимодействий и развития // Диалектика развития учетно-аналитических и контрольных инструментов: тренды цифровой экономики [Текст]: колл. монография / под ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А. Мирзоалиева. – Душанбе: ООО «График Принт», 2020. – 310 с.
 26. Калемуллоев, М.В. Анализ банкротств [Текст]: монография / М.В. Калемуллоев. – Душанбе, ТНУ, 2019. –  182 с.
 27. Калемуллоев, М.В. Анализ и диагностика банкротства в системе антикризисного управления: теория, методология, практика [Текст]: монография / М.И. Исраилов, М.В. Калемуллоев. – Душанбе, ТНУ, 2020. –  242 с.

3.2. Монографияҳо:

 1. Калемуллоев М.В. Учет, себестоимость, стоимость и ценность в условиях рынка // Монография. -Душанбе, 1999г. -37с;
 2. Калемуллоев М.В. Расширение границ учетно-аналитической информации и контрольных процедур в условиях цифровизации экономики // Монография. – Душанбе: ООО «График Принт», 2019. – 212 с;
 3. Калемуллоев М.В. Анализ банкротства // Монография. – Душанбе, ТНУ, 2019. –  240 с;
 4. Калемуллоев М.В. Диалектика развития учетно-аналитических и контрольных инструментов: тренды цифровой экономики // Монография. -Душанбе, 2020г. -340с;
 5. Калемуллоев М.В. Анализ и диагностика банкротства в антикризисном управлении: теория, методология, практика // Монография. – Душанбе, ТНУ, 2020. – 306 с.

3.3. Китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ:

 1. Калемуллоев М.В. Практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету) // учеб. пособие. – Душанбе: РТСУ, 2004г.-2,8 п.л.;
 2. Калемуллоев М.В. Программа преддипломной производственной практики студентов специальности 08010965 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».- Душанбе: РТСУ, 2006г.-41 с.;
 3. Калемуллоев М.В. Учет и анализ банкротств//Учебное пособие. – Душанбе, 2011, Изд-во. Российско-Таджикского (славянского) Университета. – Душанбе, 2011. – 198 с;
 4. Калемуллоев М.В. Основы аудита // Учебное пособие. – Душанбе, 2011, Изд-во. Российско-Таджикского (славянского) Университета. 2012. – 308 с.;
 5. Калемуллоев М.В. Справочник счетов бухгалтерского учета. – Душанбе, 2012, Изд-во. Российско-Таджикского (славянского) Университета. – 214 с.;
 6. Калемуллоев М.В. Практикум по комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности // Учебно-практический пособие. – Душанбе, Изд-во. Российско-Таджикского (славянского) Университета, 2013. – 292 с.;
 7. Калемуллоев М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности // Учебно-практическое пособие. – Душанбе: Изд-во. «ИРФОН», 2015. – 400 с.; Балансоведение. // Учебное пособие. – Душанбе: Изд-во. РТСУ, 2016. – 415 с.;
 8. Калемуллоев М.В. Аудит и выражения уверенности // Учебная книга. – Душанбе: изд-во “Мега-Принт”, 2020. – 364 с. Аудит ва ибрози эътимод: китоби дарсӣ / зери таҳрири М. Шобеков ва А.А. Мирзоалиев Душанбе: нашриёти ҶДММ «Мега-принт», 2020.- 364 с.

Калемуллоев М.В. Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Телефон: (+992) (моб.) E-mail: @mail.ru ш. Душанбе, к. Буни Хисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 211

Шоймардонов Ҳабибулло Қурбоналиевич Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Телефон: (+992) 000003858 E-mail: habib26_01@mail.ru ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии №7, утоқи 211

26 январи соли 1988 дар ноҳияи Шаҳринав дар оилаи коргар таваллуд шудааст. Соли 2006 ба Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон дар факултети баҳисобгирию иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дохил шудааст. Соли 2011 донишгоҳи номбурдаро бо дипломи аъло хатм намуда, соҳиби дипломи тахассусии «Иқтисодчӣ» гардид ва худи ҳамон сол ба вазифаи ассистенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пазируфта шуд. Рисолаи номзадиашро моҳи феврали соли 2019 дар мавзӯи «Ташаккул ва танзими бозори маҳсулоти гушту шир дар минтақа (дар мисоли минтақаҳои марказии Тоҷикистон» дифоъ карда, аз соли мазкур то соли 2022 дар вазифаи муаллими калон ва аз соли 2022 то имрӯз ба ҳайси дотсенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор карда истодааст.    Дорои зиёда аз 45 мақолаи илмӣ, 1 монография, 4 васоити таълимию методӣ мебошад.

1. Рисолаи илмӣ:

Номзадӣ – ихтисос 08.00.05. Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ) «Ташаккул ва танзими бозори маҳсулоти гушту шир дар минтақа (дар мисоли минтақаҳои марказии Тоҷикистон)», 2019 с.

2. Самтҳои таҳқиқоти илмӣ:

 • Самтҳои асосии рушди баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити гузариш ба СБҲМ;
 • Масъалаҳои такмил додани методологияи ҳисоби хоҷагӣ ва таҳлили стратегӣ дар саноати гушту шир;
 • Методология ва усулҳои аудити давлатӣ;
 • Методикаи ташкили таҳлили иқтисодӣ дар саноати гушту шир.

3. Мақолаҳои илмӣ:

3.1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

 1. Шоймардонов Х.К.  Функционирование и развитие рынка мясомолочной продукции в зарубежных странах // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе: 2019. – №4 – 2. (104-109) – 0,4 п.л.
 2. Шоймардонов Х.К. Развитие организационно-экономических основ функционирования регионального рынка мясомолочной продукции / Давлатов К.К., Шоймардонов Х.К., Нурублоева М.М. // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2018. – №6 – 2. (5-12) – 0,7 п.л.
 3. Шоймардонов Х.К. Совершенствование форм и механизмов стимулирования производителей на региональном рынке мясомолочной продукции // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2018. –  №6 часть 2. (39-46) – 0,88 п.л.
 4. Шоймардонов Х.К. Эконометрический анализ факторов, влияющих на производство молоко в центральном регионе Таджикистана // Научный журнал «Конкурентоспособность в глобальном мире: эконо-мика, наука, технологии». Серия экономических наук. – Киров: 2017. – №8 часть 5. – (105-110) – 0,75 п.л.
 5. Шоймардонов Х.К. Межотраслевой баланс как механизм обеспечения равновесия регионального рынка мясомолочной продукции // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2016. –  №2/10 (219). (226-230) – 0,63 п.л.
 6. Шоймардонов Х.К. Государственные механизмы регулирования мясо молочного производства // Вестник университета. (Вестник Российско-Таджикского (Славянского) университета). Серия экономических наук. – Душанбе, РТСУ, 2015. –  №2(49). (104-108) – 0,63 п.л.
 7. Шоймардонов Х.К. Совершенствование системы государственной поддержки рынка мясомолочной продукции // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2014. –  №2/6 (144). (35-39) – 0,63 п.л.
 8. Шоймардонов Х.К. Состояние и проблемы развития мясо – молочного животноводства в регионах Республики Таджикистан / Шоймардонов Х. К., Ураков Д.У., Набиев Б.А. // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2013. –  №2/5 (117). (12-15) – 0,25 п.л.
 9. Шоймардонов Х.К. Роль и место иностранной инвестиции в развитие экономики республики Таджикистан / Ураков Д.У., Набиев Б.А., Шоймардонов Х.К. // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2013. –  №2/6 (120). (14-17) – 0,17 п.л.
 10. Шоймардонов, Х. К. Влияние зарубежных инвестиции в национальных экономика / Х. К. Шоймардонов, О. С. Табаров // Проблемы перехода к системе национальных счетов и совершенствование методологии расчета статистических показателей: Материалы республиканской научно-практической конференции, Душанбе, 10 апреля 2019 года. – Душанбе: Таджикский национальный университет, 2019. (376-380) – 0,63 п.л.
 11. Шоймардонов Х.К. Влияние финансового лизинга в экономическом развитии предприятии / Гафоров Ф.Ф., Шоймардонов Х.К., Набиев Б.А. // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. – Душанбе: «СИНО», 2013. –  №2/5 (117). (197-202) – 0,25 п.л.
 12. Шоймардонов Х.К. Региональные продовольственные рынки как объект исследования // Актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований: Материалы IX Международной научно-практической конференции, Уфа, 22–23 мая 2020 года / Под общей редакцией И.В. Дегтяревой. – Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2020. (263-271) – 1,125 п.л.
 13. Шоймардонов Х.К. Аудит эффективности в системе государственного финансового контроля / Орзуев П. Д., Шоймардонов Х. К. // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2022. – № 3-2(38). (189-193) – 0,31 п.л.

3.2. Монография:

 1. Шоймардонов Х.К. Рынок мясомолочной продукции центрального Таджикистана: проблемы и перспективы развития / Давлатзода К.К., Шоймардонов Х.К. // Душанбе, 2019г. – 5,7 п.л.

3.3. Китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ:

 1. Таҳлили фаъолияти хоҷагидории корхона / Қ.Х. Барфиев, Р. С. Тоҳирова, С. О. Мирзохонов, Ҳ.Қ. Шоймардонов ва дигарон. – Душанбе: Ирфон, 2014с. – 352 с. – 6,9 ҷ.ч.

Ғафоров Фарҳодҷон Фраймонович Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Телефон: (+992) 918270918 (моб.) E-mail: gaforov7777@ mail.ru ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷўён, бинои таълимии 7, утоқи 211

9-уми декабри соли 1988 дар ноҳияи А. Ҷомии вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Солҳои 1995-2006 дар мактаби миёнаи №12-и ноҳияи А. Ҷомӣ ва солҳои 2006-2011 дар Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (ҳозира Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) аз рӯи ихтисоси «Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит» таҳсил намуда, донишгоҳро бо дипломи «аъло» хатм намудааст.

Солҳои 2011-2020 ба ҳайси ассистент, солҳои 2020-2022 муаллими калон ва аз соли 2023 то ҳол ба ҳайси дотсенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити ДМТ кор ва фаъолият кардаистодааст. Дар баробари ин, солҳои 2011-2020 дар вазифаи котиби шӯрои илмию методӣ ва солҳои 2020-2021 раиси шӯрои кураторони факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии ДМТ кор ва фаъолият кардааст.

Дар самти илм бошад, аз соли 2013 то соли 2016 аспиранти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда, соли 2019 рисолаи номзадияшро дар мавзуи «Развитие рынка лизинговых услуг в агропромышленном комплексе Республики Таджикистан» дифоъ намуда, соҳиби дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ гардидааст. Дар маҷмӯъ, муаллифи зиёда аз 50 корҳои илмӣ ва илмӣ-методӣ, аз он ҷумла, 1 монография, 6 васоити таълимӣ ва дастури методӣ, 2 барномаи таълимӣ ва зиёда аз 40 мақолаи илмӣ ва фишурда мебошад.

Соли 2021 бо ифтихорномаи факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамии ДМТ сарфароз гардонида шудааст.

1. Диссертатсия:

         Номзадӣ – ихтисоси 08.00.05. Иқтисод ва идоракунии хоҷагии халқ (бахши хизматрасонӣ) «Рушди бозори хизматрасонии лизингӣ дар комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», с.2019

2. Самтҳои илмӣ:

Рушди назария, методология ва ташкили баҳисобгирӣ, таҳлил ва назорати дохилӣ дар ташкилотҳои сохтмонӣ

Асосҳои назариявии баҳисобгирии муҳосибӣ ва назорати дохилӣ дар сохтмон

Методологияи ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва назорати дохилӣ дар сохтмон

Мукаммалгардонии системаи назорати дохилӣ дар сохтмон 

3. Нашрияҳо:

3.1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

 1. Таъсири лизинги молиявӣ дар рушди иқтисоди корхонаҳо. (Ф.Ф.Ғафоров, Б.А.Набиев, Ҳ.Қ.Шоймардонов). Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2/5(117), Душанбе “СИНО” 2013, С.197-202.
 2. Таҳлили ташкили ҷараёни амалиётҳои лизингӣ (дар мисоли КВД «Тоҷикагролизинг»). Ф.Ф. Ғафоров. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2/6(144), Душанбе “СИНО” 2014, С.114-118.
 3. Ғафоров Ф.Ф., Ӯроқов Д.У. Ҳисоботи молиявӣ оид ба фаъолияти лизингӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2/7(147), Душанбе “СИНО” 2014, С.246-248.
 4. Ғафоров Ф.Ф. Таҳлили муносибатҳои лизингӣ дар комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2/10 (152), Душанбе “СИНО” 2014, С.290-294.
 5. Ғафоров Ф.Ф. Таҳлили муносибатҳои лизингӣ дар соҳаи агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.// Илм ва инноватсияия. Душанбе – 2014. № 1. С. 278-281.
 6. Таҳлили муқоисавии бартариҳои хизматрасониҳои лизингӣ. Ф.Ф. Ғафоров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2/10 (219), Душанбе “Сино” 2017, стр.112-119.
 7. Ғафоров Ф.Ф. Шароити ташаккули инфраструктураи бозор: парадигмаҳои замони гузашта ва ҳозира. // Вестники донишгоҳ (ДСРТ) №1 (57) 2017. С.177-182.
 8. Ураков Д.У., Гафоров Ф.Ф. Проблемы развития финансового лизинга в условиях глобализации. Международный теоретический и научно-практический журнал. №4 (19) 2017. ISSN  1694-7347. Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. Стр.66-72.
 9. Ғафоров Ф.Ф. Арзёбии ҳолати лизинг дар бахши кишоварзӣ (дар мисоли КВДҶ «Тоҷикагролизинг»).// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. -Душанбе 2020, №7, С.50-54.
 10. Ғафоров Ф.Ф. Таҳлили вазъи соҳаи сохтмон дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. // Гузоришҳои АМИТ. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. №1 (013). Душанбе, “Дониш” 2021. С.97-100.

3.2. Монография:

 1. Бозори хизматрасониҳои лизигӣ  (назария, методология ва амалия): монография / Уроқов Д.У., Ғафоров Ф.Ф. – Душанбе: «СИНО», 2019. –140 с.

3.3. Китобҳои дарсӣ ва васоити таълимӣ

 1. Аудит (васоити таълимӣ). Қодирова Г.Т., Ғафоров Ф.Ф., Душанбе, “Ирфон”, 2013. -265 саҳ.
 2. Таҳлили   фаъолияти  хоҷагидории  корхона. Дастури методӣ. Барфиев Қ.Х., Тоҳирорва Р.С., Мирзохонов С.О., Алиев О.М., Шоймардонов Ҳ.Қ., Ғафоров Ф.Ф. Душанбе  2014. -322 саҳ.
 3. Таҳлили иқтисодии фаъолияти хоҷагидорӣ (маҷмӯи саволу масъалаҳо). Васоити таълимӣ / Ғафоров Ф.Ф. – Душанбе: «СИНО», 2020. – 132 с.
 4. Таҳлили иқтисодӣ (маҷмӯаи тестҳо). Ғафоров Ф.Ф. – Душанбе: «СИНО», 2021, 72 с.
 5. Дастури методӣ оид ба таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ (барои донишҷӯёни ихтисосҳои 1-25010800-баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит, 1-25011100-аудит ва ревизия) / Душанбе: «Нушбод», 2022. – 30с.

Бадалов Шахриёр Кушибоевич Ассистент Телефон: (+992) 900303169 (моб.) E-mail: badalov0104@mail.ru ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 211

01 апрели соли 1990 дар д. Мадми ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Соли 1997 то 2008 дар МТМУ №20 деҳаи Мадми ноҳияи Айнӣ таҳсил намудааст. Аз соли 2008 то 2013 дар факултети баҳисобгирию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил кардааст. Аз соли 2014 то соли 2015 ба ҳайси ассистенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлили ва аудити Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат фаъолият кардааст. Аз соли 2015 то соли 2019 дар шӯъбаи ғоибонаи аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.12.-Баҳисобгирии бухгалтерӣ, омор таҳсил кардааст. Аз соли 2016 то ҳол ба ҳайси асистенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият менамояд. Муаллифи беш аз 20 мақолаҳои илмӣ ва васоити таълимию методӣ мебошад.

1. Диссертация:

Мавзуъи диссертатсияи номзадӣ «Баҳисобгирӣ ва аудити подоши кормандон»  аз рӯйи ихтисоси 08.00.12.-Баҳисобгирии бухгалтерӣ, омор.

2. Самти таҳқиқоти илмӣ:

Самтҳои асосии рушди баҳисобгирӣ ва аудит дар шароити гузариш ба СБҲМ ва СБА.

Масъалаҳои мукамалгардонии методологияи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити подоши кормандон.

Методология ва методикаи аудити кормандон.

3. Интишорот:

3.1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

 1. Низомов С.Ф. , Комилов Ш.Ҷ., Бадалов Ш.К. Стандартикунонии баҳисобгирии идоракунӣ: ҷанбаҳои методологӣ. / Паёми ДМТ, нашри 10, с.2018. саҳ. 38-44.
 2. Бадалов Ш.К. Учет вознаграждений работникам в международной системе учета и отчетности// Финансово-экономический вестник. -Душанбе-2019.-№ 3 – 2019.-С. 79-85.
 3. Бадалов Ш.К. Формирование системы вознаграждения работников-основа повышения эффективности их деятельности / Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе – 2019. – № 3 ISSN 2413-5151. – C. 137-141.
 4. Бадалов Ш.К. Совершенствование системы учета вознаграждений в условиях Республики Таджикистан// Политехнический вестник. Серия Интеллект. Инновации. Инвестиции. №4 (48) 2019
 5. Қодиров Ф.А., Бадалов Ш.К. Вопросы формирования мотивации труда в государственной службе Республики Таджикистан // Экономика Таджикистана. 2018.№1. С. 123-127
 6. Бадалов Ш.К., Шарифов М.М., Муҳиддинов Ш.Ш. Таҳлили идоракунӣ ва нақши он дар низоми идоракуни корхона  // Паёми ДМТ. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. №7, саҳ. 123-128.

3.2. Монографияҳо:

3.3. китобҳои дарсӣ ва васоитҳои таълимӣ:

 1. Аудити дохилӣ (бо забони тоҷикӣ) Низомов С.Ф., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х., Барфиев Қ.Х., Содиқов С.И., Бадалов Ш.К.Душанбе: «Балоғат», 2019. – 344 с.
 2. Аудити дохилӣ коркард ва илова шудааст. (бо забони тоҷикӣ). Низомов С.Ф., ХушвахтзодаҚ.Х., Мирзоалиев А.А., Раҳимов С.Х., Содиқов С.И., Бадалов Ш.К., Бобоев Ш.Н. Душанбе: «Нашриёти ДМТ», 2021.- 304 с.

ассистент

Телефон: (+992) 204101021 E-mail: gutnu@mail.ru ш. Душанбе, к. Буни Хисорак, Шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд. 211

Ғаниев Убайдулоо Файзалиевич.

16 декабри соли 1994 дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи темурмалик таваллуд шудааст. Солҳои 2001 то 2012 дар мактаби №16 – и ҷамоти деҳоти номбурда таҳсил намудааст. Соли 2012 ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда онро соли 2017  бо ихтисосӣ “Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит” хатм намудааст. Айни ҳол асистенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудит мебошад. Муаллифи зиёда аз 15 мақолаи илмӣ, дастури методӣ ва барномаҳои таълимӣ мебошад.

1. Диссертатсия:

Диссертатсия – ихтисос 08.00.12. Мавзӯи таҳқиқот: «Ташкили баҳисобгирӣ ва таҳлили идоракунӣ дар корхонаҳои саноати масолеҳи сохтмонӣ (дар мисоли каорхонаҳои истеҳсолкунандаи масолеҳи сохтмонии ҶТ».

2. Самтҳои таҳқиқот

Самтҳои асосии рушди баҳисобгирӣ ва таҳлил дар шароити гузариш ба СБҲМ.

Хусусиятҳои рушди баҳисобгирии идоракунӣ ва таҳлил дар саноати масолеҳи сохтмонӣ.

Асосҳои назариявию амалии ҳисоботи идоракунӣ.

Хусусиятҳои хоси таҳлили идоракунӣ дар саноати масолеҳи сохтмонӣ

3. мақолаҳо дар журналҳои тақризшаванда:

 1. Ғаниев У.Ф. Нақши баҳисобгирии идоракунӣ дар низоми идоракунии корхона. Паёми ДМТ бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020 №8. Саҳ- 129.
 2. Ғаниев У.Ф. Ҳисоботи   идоракунӣ – асоси қабули қарорҳои идоракунӣ. Мирзохонов С. О., Ғаниев У. Ф. Паёми ДМТ бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2020 №8. Саҳ – 183.
 3. Ғаниев У.Ф. Таҳлили арзиши аслӣ – омили асосии идоракунии истеҳсолоти масолеҳи сохтмонӣ. Ғаниев У.Ф., Давлатзода М.Х. Паёмидонишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав (маҷаллаи илмӣ) силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ.2020.қисмӣ – 2. саҳ – 309.
 4. Ғаниев У.Ф. Баъзе масъалаҳои ташкили таҳлили идоракунӣ дар корхонаҳои саноати масолеҳи сохтмонӣ. Паёми ДМТ бахши илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2021 №7. Саҳ – 102.
 5. Ғаниев У.Ф. Корбурди низомҳои баҳисобгирии хароҷот ва ҳисобкунии арзиши аслӣ дар корхонаҳои саноати масолеҳи сохтмонӣ. Паёми Донишгохи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон 2021 шумораи 4/2.саҳ – 64
 6. Ғаниев У.Ф. Хусусиятҳои соҳавии истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ ва таъсири онҳо ба ташкили баҳисобгирии идоракунӣ. Низомов С.Ф. Ғаниев У.Ф. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ 2022. № 6. С. 5-14.

3.2. Монографии:

3.3. Учебники и учебные пособия:

1. Калемуллоев М. В., Ғаниев У.Ф. дастури методӣ оид ба иҷроиши корҳои курсӣ аз фанни ТИКФХ (Таҳлили иқтисодии комплексии фаъолияти хоҷагидорӣ) барои донишҷӯёни ихтисоси 1-25.01.11.00 «Аудит ва ревизия»., 1 – 25.01.08.00 «Баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит».

Ассистент Телефон: (+992) 909994111 E-mail: sharifov.mirzobedil@bk.ru ш. Душанбе, куч. Буни Ҳисорак, Шаҳраки донишҷӯён, бинои таълими 7, ҳуҷра 211

Шарифов Мирзобедил Мирзоумарович

17 марти соли 1996 дар деҳаи Шамтучи ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Солҳои 2003-2014 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №17-и деҳаи Шамтучро хатм намудааст. Аз соли 2014 то соли 2018 дар ихтисоси аудит ва ревизияи ДМТ таҳсил кардааст. Аз соли 2018 то соли 2022 дар шуъбаи магистратураи ДМТ, ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит таҳсил кардааст. Айни ҳол дар кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити ДМТ ба ҳайси ассистент кор мекунад. Муаллифи зиёда аз 3 мақолаи илмӣ мебошад.

1. Диссертатсия:

Ташаккули ҳисоботи идоракунӣ дар корхонаҳои нассоҷӣ

2. Самтҳои тадқиқот:

Масъалаҳои методологии ташкили баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ

Методологияи таҳлили иқтисодии равандҳои фаъолияти хоҷагагидории ташкилотҳои тиҷоратӣ

3. Мақолаҳо:

3.1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои баррасишаванда:

1. Шарифов М.М., Бадалов Ш.Қ., Муҳиддинов Ш.Ш. Таҳлили идоракунӣ ва мавқеи он дар низоми идоракунии ташкилот. Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон (маљаллаи илмї) Серия: Фанҳои иқтисод-экономика. Душанбе: 2022. № 9/22 (71) – 161 с. (бо забони тоҷикӣ).

Ассистент Телефон: (+992) 907959542 (моб.) E-mail: ш. Душанбе, кӯчаи Буни Ҳисорак, Шаҳраки Донишҷӯен, бинои таълимии 7, аудит. 211

Ассистенти кафедра Телефон: (+992) 888111055 E-mail: tahlil98@mail.ru ш.Душанбе, кучаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии 7, ауд 211

Зарринаи Мираброр

         12-уми майи соли 1998 дар деҳаи Поҷиндаки шаҳри Истаравшан таваллуд шудааст. Аз соли 2005 то соли 2009 дар МТМУ №49 шаҳри Истаравшан таҳсил намуда, соли 2009 таҳсилро дар МТД гимназияи №3-и шаҳри мазкур идома дода соли 2016 онро хатм намудааст. Соли 2016 тариқи ММТ назди Президенти ҶТ ба ДМТ, факултети баҳисобгирию иқтисодӣ, ихтисоси аудит ва ревизия дохил гардида, соли 2020 бо дипломи аъло онро хатм намудааст. Дар ин миён аз соли 2019 то соли 2022 ба ҳайси коргузори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити ДМТ кор кардааст. Аз соли 2020 таҳсилро дар зинаи магистратура аз рӯи ихтисоси мазкур давом дода, соли 2022 бо дипломи аъло хатм намудааст. Аз соли 2022 инҷониб ба ҳайси ассистенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудит кору фаъолият намуда истодааст.

2.1. Манфиатҳои илмӣ:

Рушди баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳии ташкилотҳои хурду миенаи кишоварзӣ

3.Нашрияҳо

3.1. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои баррасишаванда:

3.2.Китобҳои дарси ва усулҳои таълимӣ